РАСПОРЕДЧАСОВИ

РАСПОРЕД ЧАСОВИ

Клубот го задржува правото на промена на распоредот, во зависност од потребите и можностите на истиот.

понеделник

 • 10:00 PILATES MIX
 • Бисера
 • 18:00 PILATES MIX
 • Ненад
 • 19:00 COMBAT
 • Ненад
 • 20:00 ZUMBA
 • Александра

вторник

 • 18:00 PILATES
 • Марија
 • 19:00 PILATES MIX
 • Бисера

среда

 • 10:00 PILATES MIX
 • Бисера
 • 18:00 PILATES MIX
 • Бисера
 • 19:00 STEP/ATTACK
 • Ненад
 • 20:00 ZUMBA
 • Даница

четврток

 • 18:00 PILATES MIX
 • Ненад
 • 19:00 COMBAT
 • Ненад

петок

 • 18:00 PILATES
 • Бисера

сабота

 • одмор

недела

 • 18:00 PILATES MIX
 • Марија
 • 19:00 PILATES MIX
 • Ненад
 • 20:00 ATTACK
 • Ненад