РАСПОРЕДЧАСОВИ

РАСПОРЕД ЧАСОВИ

Клубот го задржува правото на промена на распоредот, во зависност од потребите и можностите на истиот.

понеделник

 • 18:00 ZUMBA
 • Благоја
 • 19:00 PILATES
 • Ненад
 • 20:00 MIX AEROBIC
 • Елена

вторник

 • 19:00 PILATES
 • Ненад

среда

 • 18:00 ZUMBA
 • Благоја
 • 19:00 PILATES
 • Бисера
 • 20:00 STEP AEROBIC
 • Елена

четврток

 • 19:00 PILATES
 • Ненад

петок

 • 19:00 PILATES
 • Бисера