clip
01.11.2020, ПОРАДИ ВЛОШЕНАТА ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА ВО ЗЕМЈАТА, СТУДИОТО НЕМА ДА РАБОТИ ВО НАРЕДНИОВ ПЕРИОД.

протокол за работа

1. Корисниците на услуги, задолжително да користат сопствени пешкири и други средства за лична хигиена.

2. Корисниците на услуги, задолжително однапред закажуваат термини за посета на клубот .

3. На почеток и крај на работниот ден, задолжително проветрување на сите простори и дезинфекција на прострии, работни површини, опрема, справи и други реквизити за вежбање и задолжителна дезинфекција на подот.

4. Во текот на работниот ден, доколку е можно почесто проветрување на просториите.

5. При секој влез на вработени и корисници, да се врши задолжителна дезинфекција на раце со средство кое содржи 70% alc.

6. Сите вработени задолжително да носат заштитна маска и ракавици во текот на целото работно време.

7. На видно место да се означат правила за однесување за вработените и корисниците на услугите.

8. Поставена дезбариера на влез во клубот и бесконтактно мерење на температура на вработени и корисници. На лица со покачена температура им се забранува влез во клубот.

9. Користењето на заедничките помошни простории, како туш кабини и соблекувални се дозволува доколку е обезбедено чистење и дезинфекција на просториите по секоја употреба.

10. Распоредот на опремате, справите и другите реквизити за вежбање, односно организацијата на вежбањето мора да биде на начин што ќе се одржува физичко растојание од 2м помеѓу секој корисник.

11. Опремата, справите и реквизитите задолжително да се дезинфицираат после секој корисник.

12. Во случај да постои сомнеж некој од вработените или корисниците да има респираторни симптоми, одговорното лице е должно веднаш да го отстрани од просториите на клубот. Со почит,

НАШИАКТИВНОСТИ

case

ПИЛАТЕС

case

ПИЛАТЕС НА ТОПКА

case

КОМБАТ

case

АТАК

case

STEP AEROBIC

НАШИТЕ ИНСТРУКТОРИ

Со нашите инструктори, секогаш ќе бидете во ТОП ФОРМА.

Jhon Statham

НЕНАД

КОМБАТ/АТАК/ПИЛАТЕС/СТЕП

David William

БИСЕРА

ПИЛАТЕС

Robert Dany

МАРИЈА

ПИЛАТЕС

БМИ Индекс

Индекс на телесна маса (БМИ) е мерка на телесните масти врз основа на висината и тежината што важи за возрасни мажи и жени.
БМИ СОСТОЈБА
Под 18.5 Под нормална тежина
18.5 - 24.9 Идеална тежина
25.0 - 29.9 Прекумерна тежина
30 и повеќе Гојазност

ПРЕСМЕТАЈ ГО БМИ