месечничленарини

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВИ

8 термини

1500 мкд

 • 8 термини
 • во рок од 30 дена
 • без пролонгирање

12 ТЕРМИНИ

1800 мкд

 • 12 термини
 • во рок од 30 дена
 • без пролонгирање

16 ТЕРМИНИ

2000 мкд

 • 16 термини
 • во рок од 30 дена
 • без пролонгирање

20 ТЕРМИНИ

2300 мкд

 • 20 термини
 • во рок од 30 дена
 • без пролонгирање

НЕРЕДОВНИ ЧЛЕНОВИ

8 термини

2000 мкд

 • 8 термини
 • неограничен рок
 • со можност за пролонгирање

12 ТЕРМИНИ

2500 мкд

 • 12 термини
 • неограничен рок
 • со можност за пролонгирање

16 ТЕРМИНИ

3000 мкд

 • 16 термини
 • неограничен рок
 • со можност за пролонгирање

ЕДЕН ЧАС

500 мкд

<