БМИ КАЛКУЛАТОР

БМИ ТАБЕЛА

Body Metabolic Rate / потрошувачка на енергија по единица време
БМИ СОСТОЈБА
Под 18.5 Под нормална тежина
18.5 - 24.9 Идеална тежина
25.0 - 29.9 Прекумерна тежина
30 и повеќе Гојазност

Пресметај го БМИ